Proroctwo 100

 

WYSTĄP HEBRAJSKI TŁUMACZU – W IMIĘ JAHUSZUA HA MASZIJACH!

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 12-go lipca, 2008 roku.  

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

Komentarz Elisabeth:

W ten dzień, 12-go lipca, 2008 roku, rozpoczęłam modlić się o hebrajskiego tłumacza, aby się przedstawił. Cztery lata temu, my mieliśmy mężczyznę, który napisał i powiedział, że on i jego brat brali Proroctwa i roznosili je wszędzie po Jerozolimie. Ale ponieważ my przenosiliśmy się i przenosiliśmy się, ja zawsze myślałam, że porozumiem się z nim ponownie, ale potem inne rzeczy przydarzyły się i my zapomnieliśmy napisać mu z powrotem. I my nie mogliśmy ponownie znaleźć ten jego e-mail w hotmail. Czy to był może Kaleb, ja nie wiem, ale JA rozpoczęłam modlić się usilnie, i zaczęłam widzieć notatkę na naszej stronie internetowej mówiącą: “Pilne! Potrzebujemy teraz tłumacza na język hebrajski!”

Potem, ja widziałam, gdy miałam wizję, a ja nie otrzymuję wizji tak łatwo, dlatego wiem, że one są od JAHWEH, kiedy to widzę, i ja widziałam Świętego Anioła, i ja nie mogłam rozpoznać, czy to mężczyzna, czy kobieta, ale to będzie zamieszczone tam razem z napisem: … “Pilne! Tłumacze potrzebni do Proroctw, Słów, i Przekazów.”

Główną rzeczą, którą widziałam był ten Święty Anioł, który popychał tę osobę trzymając ją za barki, a ta osoba stała w bezruchu. Ta osoba już tam jest – ta, która została powołana do tłumaczenia, aby być tłumaczem na hebrajski Słów, które ja otrzymam – ta osoba już czyta stronę internetową Misji. Oni stali bez ruchu, nie ruszali się. I ja widzę Świętego Anioła 12-go lipca, 2008 roku i ten Święty Anioł popycha tę osobę, trzymając ją za barki, a ta osoba zatrzymuje się, ale Święty Anioł popycha, aż w końcu popchnął go na stołek przy komputerze. I ostatnią rzecz, którą ujrzałam, to pchnął go w dół. Zawsze pchał w górna część barków. My modlimy się w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA). To będzie na pierwszym miejscu listy modlitw YDS (YAHUSHUA Demon Stompers – modlitw Wybijaczy Demonów należących do JAHUSZUA) oraz “Marszów Jerycho”, a także, gdy będziemy spożywać komunię, aby ta osoba lub osoby hebrajskiego pochodzenia, które mogą tłumaczyć na język hebrajski, wystąpiły na ochotnika. I od tego moment, kiedy usłyszą datę 12-go lipca i jak się to stało, to będą wiedzieć, że to o nich chodziło, że to oni zostali pchnięci do tej Misji.

I osoby te nie chciały spędzić czasu; one czytały napis “Hebrew Translators Wanted (Potrzebujemy hebrajskich tłumaczy) „ i one trzymały to dla siebie samych, ale teraz jest ten czas, aby wystąpiły. One nie wiedziały, że mogą podjąć się tego obowiązku, ale JAHUSZUA HA MASZIJACH mówi: “JA wybrałem was do tego”

I widzicie, ja zawsze wierzyłam, że Proroctwo 78 nie może być objawione aż zostanie objawione w języku hebrajskim, gdyż Słowo mówi, że JAH najpierw posyła nas do Żydów, a potem do reszty narodów, ale Proroctwa nie zostały jeszcze przetłumaczone na język hebrajski. A wiec to jest ważna, pilna sprawa.

Anthony powiedział, że miał sen. I Anthony jest prorokiem, który na pewno widzi przyszłość w snach, i rzekł do mnie dzisiaj w Szabat, powiedział, że miał sen, a ja umieszczałam go na naszym prywatnym forum, przed naszymi orędownikami modlitewnymi, uwalniając Proroctwo 78, a to jest to, co chciałabym zrobić w pierwszej kolejności. Chciałabym przedstawić go wybranej grupie, zanim wzięłabym go do przedstawienia przed światem, bo prorok podlega innemu prorokowi. (Komentarz: Ten wspomniany Anthony miał dar duchowy, ale potem utracił go, gdy odstąpił od BOGA) 

Ale ja zdaje sobie sprawę, że nie zostało to Proroctwo ogłoszone po hebrajsku. A nigdy nie odczuwałam tak mocno potrzeby ogłoszenia dla całego świata, że “My potrzebujemy już teraz hebrajskiego tłumacza!”

Ja jestem zachęcona przez tego Świętego Anioła. A więc to jest to, co ja widziałam i słyszałam, podczas, gdy przygotowywaliśmy się do Komunii w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Koniec komentarza

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)  Koniec Słowa Wstępnego.

 

Elisabeth, MÓJ skarbie jedyny, jest nawet inny powód o dużym znaczeniu, dlaczego ten hebrajski tłumacz musi posłuchać, gdyż, dlatego Anioł popychał go, popycha ich, gdyż więcej aniżeli jeden jest powołanych – ty nie możesz wejść do Izraela, aż Słowa nie pojawią się w języku hebrajskim.  

Ty wiedziałaś o tym przez wiele lat i nawet próbowałaś pójść przed MOIM czasem, zanim …….. przyszedł, kiedy inny o imieniu Nick ___­­_ zadzwonił do ciebie, ale to było przed MOIM czasem, i jak on siedział tam i czekał, i nawet powiedział, że ma mieszkania – to nie był ten Nick. Szatan chciał iść przed MOIM czasem.

To wszystko będzie włączone, gdyż JA teraz mówię do serca tego Hebrajczyka, który to czyta – Jak bardzo miłujesz swoich ludzi? Czy ty nie chcesz, aby również i oni poznali Prawdę? Święty Anioł popchnął cię, gdyż ty przedłożyłeś inne rzeczy przed tą pracą, do której JA ciebie powołałem!

Widzicie Elisabeth …….., JA powiedziałem wam, że idziecie na ryby. JA daję wam pouczenia o rybołówstwie i mowię wam, abyście szli do trzeciego z najbardziej popularnych miejsc na internecie z wiadomościami (rense.com), i łówcie ryby i pokażcie im Prawdę, którą JA wypowiadam z tej Misji, a nie z ust komentatorów.

A teraz JA powiem wam to. Nawet skromne ‘myspace’, JA powiedziałem tobie Elisabeth, że ty dosięgniesz miliony dusz! Wszyscy z nich są wabieni, aby przyszli tutaj, aby otrzymali Prawdę, której nie otrzymują z żadnego zorganizowanego kościoła. Oj, JA mam resztkę; JA mam niewielu. Niestety jest więcej tych, którzy nie mówią MOJEJ Prawdy lub tak bardzo rzadko.

A teraz JA mówię wam to: Hebrajski tłumacz wystąpi, gdyż to są nawet głębsze obce wody, gdzie was posyłam. Jeśli myślicie, że dotychczasowa walka była ciężka, uważajcie, gdyż, kiedy JA poślę was na bezbożników wody; kiedy JA poślę was na wody, gdzie są ortodoksyjni Żydzi, to nawet kabała będzie użyta przeciw wam! Oni będą rzucali swoje przekleństwa, ale spostrzegą, że te przekleństwa powrócą na ich własną twarz, gdyż Izrael jest pełen okultyzmu, którego nie rozumiecie, którego nigdy nie poznaliście, gdyż JA nigdy nawet nie pozwoliłem wam usłyszeć nawet o tych rzeczach, ale wy będziecie mieli Mądrość, której nie macie teraz, gdyż nie napotkaliście jeszcze wroga, który wystąpi przeciw wam, gdy te Proroctwa będą przetłumaczone na hebrajski. Sam syn szatana wystąpi i pośle innych, próbując zniszczyć was.

Pamiętajcie to, że żaden Syjonistyczny Żyd nie należy do MNIE! Syjonizm nie jest Święty!

JA mówię wam to z góry, abyście zrozumieli, dlaczego ten hebrajski tłumacz jeszcze nie wystąpił. Ale teraz jest ten czas. JA zajmowałem się nimi, gdyż jest ich więcej aniżeli jeden i chociaż oni wstrzymywali się, to teraz MOI Aniołowie popchnęli ich.

Napiszcie tej Pannie Obwieszczającej, napiszcie do tej Misji!

JA mówię do serca tych tłumaczy teraz, i JA mógłbym nawet podać wasze imiona, ale JA nie pozwolę wrogowi poznać waszych imion; i słowa dla mądrych, dla tłumaczy hebrajskiego: Nie używajcie swoich prawdziwych imion!

 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz Elisabeth:

To wszystko, co ja słyszę. Chwała dla JAHUSZUA!

Obrażając niektórych I oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk

amightywind[email protected]com

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com