Proroctwo 94


JA, JAHWEH, MÓWIĘ, NIE LEKCEWAŻCIE MEGO GNIEWU, GDYŻ NARASTA JAK ROZSZALAŁE PIEKŁO!

Spisane/Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez Prorok Elisabeth Elijah 22-go grudnia 2007 roku.  

Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11).

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

JAHUSZUA ha MASZIJACH – JAHUSZUA MESJASZ. Nazwany w Polsce JEZUSEM CHRYSTUSEM z tłumaczenia greckiego.

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z bieżącego Proroctwa: MAMA SZEKHINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS.


Komentarz Elisabeth:


To Słowo przyszło, ponieważ w sobotę Elisabeth została natchniona, aby czytać Księgę Ezechiela, rozdziały 9-16. Modliła się również za człowieka, który kilka chwil wcześniej pojawił się w jej śnie. Mężczyzna zwany w tym Przekazie Proroczym imieniem Kaleb, jest tą samą osobą, którą Elisabeth widziała we śnie. Wyróżnia się on śnieżnobiałymi włosami i nie ma zmarszczki na twarzy. Uśmiech nie opuszczał jego twarzy bez względu na to, co uczynili mu żołnierze. Był głodzony i torturowany, płakał również, ale nikt tego nie widział.
We śnie Elisabeth podeszła do niego - po prostu się przed nim pojawiła. On wcześniej modlił się i miał na sobie szal modlitewny. Elisabeth dała mu mały przaśny chleb do komunii i powiedziała: “Nie martw się, wrócę i następnym razem przyniosę ci więcej chleba i wina.” Człowiek ten miłuje JAHUSZUA. Elisabeth wiedziała, że jest on w Jerozolimie. Wykonywał pracę, która wymagała, aby zachęcał innych, stąd uśmiech na jego twarzy, ukrywający jego osobisty smutek i cierpienie ze względu na JAHUSZUA. Kiedy Elisabeth obudziła się ze snu, była zdumiona miłością, jaką odczuwała do tego człowieka.


 

Przekaz ten był nagrywany i niestety na taśmie brakuje jego początku, ale poniżej podajemy Słowo dokładnie tak, jak zostało nagrane.


 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

 


Odtąd, kiedy wasza piątka będzie przyjmować komunię, nie macie pomijać tego człowieka w waszych modlitwach, a JA dam wam więcej objawień dotyczących tego, kim on jest. Na razie możecie nazywać go imieniem „Kaleb”. Tego dnia, Elisabeth, JA po prostu nakazuję ci: Ciesz się tym dniem! Chcę widzieć, jak się bawisz. Chcę widzieć, jak razem ze MNĄ zajmujesz się tym, co lubisz. Pozwól, aby twój umysł odpoczął, gdyż JA zamierzam pokazać i objawić nowe proroctwo dotyczące Izraela, dotyczące ukrytych skarbów, począwszy od Księgi Ezechiela, rozdziału 9.

Wiedz to, że żaden mężczyzna, żadna kobieta, ani żaden diabeł nie mogą cię uciszyć! JA, JAHWEH, mam moc cię uciszyć, a ty z pokorą trwasz nieustannie u MOICH Stóp. Śmieję się zawsze, gdy słyszę jak mówisz: „Zajmuję się po prostu swoimi sprawami.” Ty nigdy nie zajmujesz się swoimi sprawami, Elisabeth – ty zawsze zawsze zajmujesz się MOIMI!

 

Kiedy grasz w grę, bawisz się, to jesteś przed MOIM Tronem. Jestem ciągle w Twoich myślach, gdyż JA Elisabeth, powołałem cię i teraz to Słowo wyjdzie, broniąc tych w Izraelu, którzy naprawdę są MOIMI, którzy czują się całkiem samotni. Nazywacie ich Mesjańskimi Żydami.

Oni nie mają Proroka, ale JA wzbudziłem Proroka i umieściłem cię dokładnie tu, gdzie jesteś, i użyję cię, aby przynosić im świeżą mannę z Nieba. Zostaniesz użyta, aby ogłosić MOJE Sądy przychodzące na innych.

Zostaniesz użyta, aby dostarczyć MOJE Nowe Wino, gdyż JA mam Świętych, którzy są zamknięci w Strefie Gazy, mam Świętych, którzy są męczeni razem z wrogami, mam Oblubienicę zamkniętą w Strefie Gazy. Wzywam was, abyście modlili się o uwolnienie ich.

Mam Oblubienicę w Libanie; tak, mam Oblubienicę nawet w Iraku, tak schowaną, tak zaniedbaną, potrzebującą Słowa z Nieba.

Mam Oblubienicę w Chinach, oni są MOJĄ Chińską Oblubienicą, więc szatan próbuje nałożyć ci kaganiec, uciszyć cię, ale JA powiadam ci: Będziesz krzyczała tylko głośniej!

 

Wy wszyscy, wszyscy zacznijcie studiować Pisma, które udostępniłem Elisabeth. Zagłębiajcie się w każde Słowo, gdyż mówię wam, że istnieje ukryta kopalnia złota, która jeszcze ma się objawić i nie jest daleko! Gdy zobaczycie wydarzenia w Izraelu, wiedzcie, że JA nie pozwolę z siebie drwić!

Zwolniłem już Proroctwo i powiedziałem w nim : „JA, JAHWEH, mówię, że nie możecie rozdawać tego, czego nie dałem, abyście rozdawali.” Ponownie mówię, ogłoście światu, gdyż JA przemówiłem.
Są konsekwencje, które trzeba ponieść, ponieważ JA nakazałem Izraelowi ukorzyć się, żałować za grzechy, modlić i nawrócić się!

 

Uważajcie na myśli, jakie pojawią się, gdy będziecie studiować Pisma, które nakazałem Elisabeth czytać i rozważać. Kiedy usłyszycie głos mówiący: „JAHWEH nie uczyniłby tego”, wiedzcie tylko, że owszem, uczynię to.

Nie lekceważcie MOJEJ Mocy, nie lekceważcie MOJEGO Gniewu, gdyż wzbiera on jak rozszalałe Inferno. Spowodował, że Piekło stało się o wiele gorętsze! Mówi się o globalnym ociepleniu; same płomienie piekielne rozgrzewają tę Ziemię, w połączeniu z tym, co jest zakopane i ukryte w najzimniejszej części Ziemi.

Połączcie to wszystko z zanieczyszczeniami wytwarzanymi przez człowieka, chemikaliami w powietrzu - gdyż istnieje więcej niż jedna przyczyna.

 

Bogaci myślą, że tylko oni przeżyją. Wierzą w kłamstwa opowiadane przez szatana, ale MOJE Słowo mówi: „Pokorni posiądą Ziemię” - pokorni, a nie dumni, zarozumiali i bogaci! (Psalm 37:11)

Jesteście bogaci przez wiarę we MNIE, jesteście bogaci przez skarby, których inni nie mogą zobaczyć. JA dałem wam ochronę, której nie można kupić za żadne pieniądze.

 

JA jestem skrzydłami, pod którymi się kryjecie, JA jestem tym, który dodaje wam odwagi. MOJA Krew przelana na Kalwarii jest jedyną rzeczą, która was zbawia.

Poprzez MOJE Imię, poprzez MOJĄ Krew macie poświadczenie, macie świadectwo.
Nawet, jeśli czyjeś życie na Ziemi jest wygaszone, chodzi tu tylko o powłokę, oni nie mogą zabić tego, co zostało zamierzone jako wieczne.

Opuścić ciało to znaczy stanąć u MEGO Boku - dla tych, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA! (2 List do Koryntian 5:8)


 


********* Koniec Proroctwa ********** 

Powiedziane i zapisane dnia 22-go, 2007 – Prorok Elisabeth Elijah


 

Komentarze z nagrania

Elisabeth: Posyłamy błogosławieństwo Kalebowi, ABBA JAHWEH, w Imię JAHUSZUA. Wysyłamy mu zachętę, wysyłamy modlitwy. Dziękujemy CI, że on usłyszał te modlitwy. Dziękujemy CI, ABBA JAHWEH, że on napisze, że będzie mógł dotrzeć do komputera. ABBA JAHWEH, nie wiem, gdzie on się znajduje, nie wiem, jak to uczynisz, ale jakimś sposobem to Słowo zostanie mu przekazane i on otrzyma te Proroctwa, by dodać otuchy w Imię JAHUSZUA tym wszystkim, którzy są Oblubienicą JAHUSZUA w Izraelu, w Jerozolimie, w Libanie, gdziekolwiek są rozrzuceni po tym świecie, OJCZE Niebiański. TY powiedziałeś, że masz tylko jedną Pannę Obwieszczającą. Kiedy diabeł to słyszy, myśli, że musi mnie dopaść z całą pewnością, ale tylko jeśli TY, ABBA JAHWEH, pozwolisz na to. Więc nawet to cierpienie, które spadło na to słabe ciało, tylko TY, ABBA JAHWEH, możesz uleczyć- w Imieniu JAHUSZUA. Tylko TY, JAHUSZUA, jesteś Wyzwolicielem. To tylko przez TWOJĄ przelaną Krew. Dziękuję, dziękuję, dziękuję!

 

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do filmow Misji Amightywind:

         https://yahstube.com/

Adres do korespondencji listownej:

Amightywind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018