Powiadomienie

* * *

Ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE, zgromadzenia kościelne i misyjne w Polsce, powiadamiamy Was, że:

Brat Adam, starszy misjonarz w Misji Ostatniej Szansy Amightywind zakończył wizytę w Polsce i odwiedził polskie

zgromadzenia. A oto krótka relacja poniżej.Relacja z Podróży Misjonarskiej po Polsce

* * *

Ukochani, wszyscy Bracia i Siostry, którzy przyjmujecie Słowo BOŻE z Proroczej Misji Ostatniej Szansy - Amightywind, mamy dla was radosne sprawozdanie z trwających odwiedzin Brata Adama w Polsce. Poniższe zdjęcia przedstawiają odwiedziny domowych zgromadzeń w kraju. Niezwykła życzliwość opieka i serdeczność naszych Braci i Sióstr, którzy podejmują nas, towarzyszy nam w podróży do dnia dzisiejszego. Spędzamy piękny, błogosławiony czas wśród rozmów, gorących modlitw o Proroków, za Braci i Siostry, wspólnych komunii, otrzymywania Słów Proroczych, czytania Słowa BOŻEGO dla chwały naszego OJCA ŚWIĘTEGO w Niebie ABBA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)!

henryk1.jpg Proroctwa!A oto chwila przyjmowania komunii, kiedy mamy głowy nakryte szalami dla okazania czci BOGU, a także naszej pokory przd BOGIEM. My odczuwamy szczególny wzrost Namaszczenia w Amightywind od Święta Rosz ha Szanah, lub inaczej Święta Trąb. Jest to święto biblijne. Bardzo mało Polaków wie o tym BOŻYM Święcie, podobnie jak i o innych biblijnych Świętach, a przecież to PAN BÓG, nasz OJCIEC ŚWIĘTY JAHWEH, nakazał obchodzić te Święta i my, miłujący BOGA Polacy powinniśmy powrócić do BOŻYCH nakazów bez względu na bezbożne zarządzenia kościołów, czy polityków. Wzywamy wierzących w rządzie i w kościołach do powrotu do naszego BOGA, którego Słowa są w Biblii Tysiąclecia, Warszawskiej, Gdańskiej i innych! Proszę przeczytać rozdział 23 z Księgi Kapłańskiej. To jest dla dzieci BOŻYCH z Izraela i z całego świata, którzy przyłączą się do posłusznych wiernych z Izraela. Nadchodzi koniec czasów pogan i BÓG nasz nadchodzi sądzić żywych i umarłych. Na ziemi ostaną się tylko posłuszni BOGU zarówno posłuszni z Izraela jak i ze wszystkich narodów. Dlatego wzywamy wszystkich wiernych BOGU Polaków, aby poddali się BOGU i nawrócili się na Drogę Świętości wyznaczoną Przykazaniami BOŻYMI, jak na przykład 10 Przykazaniami BOŻYMI, tymi prawdziwymi z Biblii, a nie z kościołów, które pouczają zmienione przykazania, a także prawdziwymi BOŻYMI Świętami, a nie tymi fałszywymi, wymyślonymi przez kościoły! Więcej jest na stronie polskiej Misji Amightywind.

lidia1.JPG Proroctwa!Namaszczenie wzrasta na nas w Misji Amightywind również w związku z naszym posłuszeństwem co do Chrztu i Obrzezania. Kościoły wprowadziły fałszywe chrzty niemowląt i wyrzuciły zupełnie Obrzezanie z pouczeń, a przecież zarówno Chrzest Wodny Żalu za Grzechy Na Odpuszczenie Grzechów jak i Obrzezanie przeszedł sam SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH, któremu tłumacze Biblii nadali w języku polskim imię JEZUS CHRYSTUS. BÓG dziś nakazuje powrót do JEGO nauki, do naśladowania JAHUSZUA ha MASZIJACH. Oblubienica JAHUSZUA z całego świata przyjmuje z radością pouczenia naszego BOGA, nawracając się z bezbożnych pouczeń dzisiejszych kościołów. AlleluJAH! My głosimy Izraelskie korzenie SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA, który narodził się z Izraelitki/Żydówki Miriam (Maryi), w izraelskiej rodzinie w Izraelu a nie w Europie, nie w Rzymie. SYN BOŻY przestrzegał również Przykazania BOŻE, kiedy chodził po ziemi. Niechaj będzie błogosławione Imię naszego PANA, ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH, naszego ukochanego WYBAWICIELA, WŁADCĘ, KRÓLA i SĘDZIEGO!

asia1.jpg Proroctwa!Cieszymy się naszym BOGIEM, który nas zabierze do Nieba, daje nam wieczne Zbawienie. Śpiewamy MU i wychwalamy GO z całego serca! Misja Amightywind już istnieje 21 w Internecie i rozwija się błyskawicznie na całym świecie, informując o Prawdzie BOŻEJ i demaskując fałszywe pouczania kościołów. To nie jest ludzka teologia, ale pouczenia w Misji Amightywind są dane światu przez samego BOGA OJCA, tego OJCA ŚWIĘTEGO, który przemawiał do Adama i Ewy, do Noego, do Abrahama, do Mojżesza, do Apostołów, do dzisiejszych Apostołów Eliszewy i Ezry i do wielu namaszczonych Dzieci BOŻYCH dookoła świata, w tym również do namaszczonych Dzieci BOŻYCH w Polsce.

lidia2 Proroctwo!Macie drodzy państwo okazję poznać prawdziwe nauki BOŻE, które nie są pouczane w popularnych kościołach. Te nauki są pouczane teraz przez Sprawiedliwego BOGA, którego Gniew narasta wraz ze zbliżaniem się czasu Wielkiego Ucisku! Teraz jest czas Zbawienia, drzwi do Arki zamykają się. Kto zlekceważy, zapłaci życiem i wielkimi cierpieniami. BÓG z litości wzbudził Prorok Eliszewa Eliahu i Ezrę oraz Misję Amightywind. Teraz my z litości pomagamy milionom Polaków w poznaniu prawdy i szansy na uratowanie swojego życia. Pomagamy uniknąć cierpienia w piekle! Pomagamy dostać się do Nieba w zbawcze Ramiona JAHUSZUA ha MASZIJACH, zwanego Jezusem Chrystusem. Ostrzegamy, że w wielkim ucisku imię Jezus Chrystus przyjmie antychryst, i dlatego konieczne jest nauczenie się prawdziwego imienia SYNA BOŻEGO, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH. Prosimy już teraz pisać zaproszenia do odwiedzin na następujący adres e-mail: proroctwanaczasykonca@hotmail.com, proroctwanaczasykonca@protonmail.com.

lidia2 Proroctwo!Oferujemy kościołom, misjom, grupom domowym pomoc w poznaniu Świętych Proroctw BOŻYCH. Oferujemy pomoc za darmo, odwiedzając domy i kościoły za darmo. Oznajmiamy jasno, że to BÓG, nasz STWORZYCIEL, BÓG JAHWEH, SYN BOŻY JAHUSZUA ha MASZIJACH i DUCH ŚWIĘTY posyła Brata Adama. Jednak zdumiewająca jest reakcja części religijnych organizacji i pastorów. Nie tylko nie wykazują brak zainteresowania, ale niektórzy wręcz odmawiają odczytania Słów BOŻYCH wobec ich zgromadzeń wiernych! Jest to równoznaczne z zakazaniem BOGU wstępu do ich kościołów i z próbą okiełzania Proroka BOŻEGO.
Na przykład, pastor Witold Kantorek, Kościół Zielonoświątkowy w Elblągu, zdjęcie powyżej, zakazał Bratu Adamowi przeczytać dwóch ważnych Proroctw BOŻYCH, które BÓG nakazał przeczytać w ten dzień dla elbląskiego zgromadzenia. Brat Adam dostarczył temu pastorowi Proroctwo dla Kościołów Zielonoświątkowych tydzień wcześniej osobiście. Również ostrzegawcze Proroctwo o nadchodzącym zniszczeniu zostało przeczytane dla zgromadzenia. A więc ten nieposłuszny pastor miał czas przeczytać BOŻE Słowa jak i również zapoznać się z internetową stroną Misji Ostatniej Szansy - Amightywind i poznać BOŻE Proroctwa. Dlaczego więc wystąpił on przeciw BOGU tydzień później? A przecież w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 5:20 jest napisane: "proroctwa nie lekceważcie!"
A oto jego tłumaczenie: pouczenia Misji Amightywind są niezgodne z biblijną nauką Kościoła Zielonoświątkowego, który poucza o miłości, a nie o prawie Starego Testamentu, o DUCHU ŚWIĘTYM rodzaju męskiego a nie kobiecego, obrzezanie już nie obowiązuje...
Jednakże pouczenia BOŻE, które BÓG daje przez Misję Amightywind są zgodne z Biblią Świętą. Brat Adam zaoferował temu pastorowi znalezienie w Biblii pouczenia BOŻE, które byłyby pomocne temu pastorowi i kościołowi. Na przykład Mateusza 5:17-18 "17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.", a w Ewangelii Jana 14:15 "Jeżeli MNIE miłujecie, będziecie zachowywać MOJE przykazania." Lub też w sprawie DUCHA ŚWIĘTEGO, w Księdze Mądrości i w Księdze Przysłów, rozdział 8, pisze o DUCHU ŚWIĘTYM jako o NIEJ - MĄDROŚCI, a nie o NIM. Pastorowie i księża w Polsce powinni nauczyć się, że większość odnośników do DUCHA ŚWIĘTEGO w oryginalnych Pismach Proroczych Biblijnych jest rodzaju żeńskiego. A Księga Rodzaju 17 i Ezechiela 44:9 udowadniają bardzo ważne znaczenie obrzezania dla nas, chociaż to nie ma związku ze Zbawieniem. Również kaznodzieje zapominają pouczać, że SYN BOŻY, JAHUSZUA ha MASZIJACH i Apostołowie byli obrzezani! Tu przedstawiam tylko skrótowo urywki Pisma Świętego potwierdzające dzisiejsze pouczenia BOŻE zawarte w Proroctwach Misji Amightywind. Jednakże pastor Witold Kantorek nie był zainteresowany we wzroście w poznaniu biblijnym. Stwierdził, że czyta Biblię już 40 lat i zna ją bardzo dobrze i zabronił czytać BOŻE Proroctwa.
Wzburzony Brat Adam wyszedł z budynku kościelnego i otrzepał kurz ze swoich butów przed drzwiami kościoła. Wkrótce potem Prorok otrzymała Słowo z Nieba. Nasz BÓG nazwał Kościół Zielonoświątkowy w Elblągu "Ikabod", co oznacza "Chwała/sława odeszła". Imię to występuje w Biblii Świętej w 1 Księdze Samuela 4:21-22 pisze: "21 Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: «Odstąpiła sława od Izraela» z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża. 22 Powtórzyła: «Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana»".
Pastor Witold Kantorek wzgardził poleceniami BOŻYMI i teraz będzie za to cierpiał, on i elbląskie zgromadzenie zielonoświątkowe. Dlatego przestrzegamy pastorów, księży, kaznodziejów, nie lekceważcie posłańców BOŻYCH! Nie lekceważcie Misji Ostatniej Szansy Amightywid! Natomiast dziękujemy wszystkim, którzy z szacunkiem przyjmują Słowo BOŻE i posłańców BOŻYCH!